Uchwała nr XVII/162/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLVII/446/2021 z dnia 26.10.2021 r.