Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 367/326/19 w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu w lokalach gminnych