Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 356/315/19 w sprawie stawki wynajmu sali konferencyjnej