Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Listopad 2019 (XI.2019/45)