Uchwała nr XXXVIII/974/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego