Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 348/307/19 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów