Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 343/302/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej