Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 342/301/19 sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 5 im. Krainy Bajek w Mikołowie podczas jego nieobecności