Uchwała nr XIV/145/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek