Uchwała nr XIV/142/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku