Uchwała nr XIV/140/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020