Uchwała nr XIV/138/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie