Uchwała nr XIV/134/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok