Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 340/299/19 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów