Uchwała nr XXXVIII/968/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/400/2016 z dnia 15.03.2016 r.