Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 339/298/19 w sprawie określenia warunków oddawania powierzchni nieruchomości w najem, dzierżawę lub nieodpłatne użyczenie przeznaczonych na krótkotrwałe używanie ich w celach edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych, handlowo usługowych oraz pod reklamy, na terenie szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Mikołów