Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 335/294/19 w sprawie stawki wynajmu sali konferencyjnej