Uchwała nr XXXVIII/966/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Domu Kultury