Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Październik 2019 (X.2019/44)