Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 330/289/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę