Uchwała nr XXXVIII/963/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr II/20/2018 z dnia 27.11.2018 r.