Uchwała nr XXXVIII/962/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie uchwałę w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2006-2015