Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 311/270/19 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie ul. L Waryńskiego 28a