Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 310/269/19 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2030