Uchwała nr XXXVIII/961/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 7 w Mikołowie ul. Zamkowa 2