Uchwała nr XXXVIII/960/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Mikołowie ul. Zamkowa 1