Uchwała nr XXXVIII/959/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr LI/790/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2006 roku w sprawie opłaty targowej