Uchwała nr XXXVIII/958/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej