Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 307/266/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę