Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 306/265/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę