Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 305/264/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę