Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 304/263/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę