Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 301/260/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1150/32/2017 Burmistrza Mikołowa z dnia 1 lutego 2017 r. dotyczącego zasad wydawania zezwoleń na niestosowanie się do znaków B-5 i B-18 na drogach gminnych Gminy Mikołów