Uchwała nr XXXVIII/957/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. G. Fitelberga