Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 300/259/19 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych