Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 298/257/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok