Uchwała nr XXXVIII/956/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów