Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 296/255/19 w sprawie zmiany w budżecie miasta Mikołowa 2019 rok