Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 294/253/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2019 rok