Uchwała nr XXXVIII/954/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu