Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 292/251/19 w sprawie stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Pawła II 2 i Jana Pawła II 6