Uchwała nr XIII/132/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXII/224/2020 z dnia 7.04.2020 r.