Uchwała nr XIII/130/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta