Uchwała nr XIII/125/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok