Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Wrzesień 2019 (IX.2019/43)