Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 290/249/19 w sprawie wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie