Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 288/247/19 w sprawie zmiany w budżecie miasta Mikołowa 2019 rok