Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 287/246/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 4 im. Złotego Pantofelka w Mikołowie podczas jego nieobecności