Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 286/245/19 w sprawie stawki czynszu najmu garaży przy ul. K. Miarki 7 i 9