Uchwała nr XXXVIII/948/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie